business

“SKG” - ir uzņēmums, kurš ir komanda no pieredzējusiem speciālistiem, tehnologiem, ka arī no jauniem speciālistiem. Dod iespēju apvienot pieredzi ar jaunām tehnoloģijam un metodem.

“SKG” SIA maksimāli palīdz klientiem un potenciāliem klientiem atrast pareizo tehnisko risinājumu.

Uzņēmums dinamiski attīstas un palielinā preču daudzveidību un pakalpojumu daudzumu.